Home

Friends is een speelse omgeving die ontwikkeld is voor een studentencomplex in Utrecht. FourceLabs heeft in samenwerking met Syntens een traject opgezet, waarbij onderzocht wordt of de principes van deze speelse omgeving een meerwaarde kunnen leveren bij zorginstellingen.

Meer informatie over de achtergrond van het project.

TestdagenOp de testdagen onderzoeken we hoe verschillende doelgroepen de Friends installatie beleven. We kijken met name naar plezier, begrip, en sociale interactie.

Voor de testdag hebben we een computer, beamer en webcam beplaatst op locatie en hebben twee personen geobserveerd gedurende de test. We onderzochten hoe de installatie zou werken zonder uitleg en probeerden zodoende zo min mogelijk de spelers te beïnvloeden.

De analyse van de testdagen zullen we plaatsen op deze website. We hebben testdagen gehouden op de volgende locaties:

De Hoogstraat

Revalidatiecentrum, Utrecht
Testdag: 24 augustus 2011
www.dehoogstraat.nl

Reinaerde - De ontmoeting

Dagcentrum voor mensen met een beperking, Veenendaal
Testdag: 11 oktober 2011
www.reinaerde.nl

Reinaerde - Studio 10

Werkcentrum voor mensen met een beperking, Nieuwegein
Testdag: 4 oktober 2011
www.reinaerde.nl

Axion Continu - Bijnkershoek

Woonzorgcentrum, Utrecht
Testdag: 13 oktober 2011
www.axioncontinu.nl/bijnkershoek