Friends in de zorg

Friends is een speelse omgeving die ontwikkeld is voor een studentencomplex in Utrecht. FourceLabs heeft in samenwerking met Syntens een traject opgezet, waarbij onderzocht wordt of de principes van deze speelse omgeving een meerwaarde kunnen leveren bij zorginstellingen.

Partner: Syntens
Datum: Augustus 2011 – Maart 2012

Op verscheidene testdagen onderzoeken we hoe verschillende doelgroepen de Friends installatie beleven. We kijken met name naar plezier, begrip, en sociale interactie.

Voor de testdag hebben we een computer, beamer en webcam geplaatst op locatie en hebben twee personen geobserveerd gedurende de test. We onderzochten hoe de installatie zou werken zonder uitleg en probeerden zodoende de spelers zo min mogelijk te beïnvloeden.

Er wordt hierbij samengewerkt met o.a. AxionContinu, De Hoogstraat en Reinaerde.

Meer informatie

Friends in de zorg mini-site: Uitgebreidere informatie over het Friends in de zorg traject.
Syntens: Meer informatie over partner Syntens.