Dance Engine

Dance Engine is een experiment geïnitieerd en geproduceerd door Cinedans in samenwerking met FourceLabs en het International Choreographic Arts Centre (ICK). Gezamenlijk zijn wij op zoek gegaan naar een spelervaring die voortkomt uit beweging voor zowel dansers als niet-dansers.

Klant: Cinedans
Datum: 1 december 2011
Productietijd: 4 maanden

In de Dance Engine is het bewegen van het lichaam minder instrumenteel en eerder het doel op zich, in tegenstelling tot veel huidige bewegingsgeoriënteerde spellen. Om dit te bereiken moet het bewegen een exploratief karakter hebben. Spelers moeten kunnen improviseren met hun bewegingen.

Wij hebben een spel-installatie ontwikkeld die gecentreerd is rondom het dansconcept ‘Around Ball’ van ICKAmsterdam. De speler zal experimenteren met het maken, behouden en vernietigen van een cirkelvormig volume door te improviseren met bewegingen.

Dance Engine wordt mede mogelijk gemaakt door het Gamefonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Dance Engine heeft o.a. gestaan op:
  • Discovery Festival 2011
  • STRP 2011
  • Game in the City 2011
  • Spelen in de Stad 2011
  • Cinedans 2011
Meer informatie

Dance Engine mini-site: Uitgebreidere informatie over de ontwikkeling en locaties van Dance Engine.
Cinedans: Website van het Cinedans festival.
ICKamsterdam: Website van ICKamsterdam.