Bewust veilig werken

Deze pilot is gericht op het verbeteren van het veilig werken van bouwmedewerkers door privé kennis publiek te maken en het gesprek over veiligheid te stimuleren.

Klant: Jurriens
Doelgroep: bouwmedewerkers
Pilot: 2 weken in juli 2012

FourceLabs is in samenwerking met Jurriens in de praktijk aan het onderzoeken hoe de veiligheid op de bouwplaats vergroot kan worden. Na een onderzoeksfase heeft FourceLabs gedurende twee weken een pilot project gedraait op de bouwplaats.

Tijdens deze periode konden twee teams punten verdienen door situaties te labelen en hier een foto van te maken. Een onveilige situatie labelen leverde één punt, een foto maken van dezelfde situatie nadat deze veilig was gemaakt leverde twee punten. Elke dag werden de foto’s op de bouwkeet getoond. Met de punten konden de bouwmedewerkers fietsen winnen voor een lokaal goed doel, en voor de winnaars was ook speciale bittergarnituur.

Analyse
De afgelopen decenia hebben beter gereedschap, certificaten, veiligheidsprotocollen en het vergroten van de kennis bijgedragen aan een verlaging van het aantal ongelukken in de bouw. Er blijven echter nog steeds gevaarlijke situaties ontstaan. Een bouwplek is zo dynamisch dat het onmogelijk is om alles in regels en protocollen af te vangen. De veiligheidswinst is zodoende met name te halen bij het gedrag en de processen van de bouwmedewerkers.

Door het toepassen van spelmechanismes kan het gedrag en de processen op de bouwplaatst positief beïnvloedt worden. FourceLabs en Jurriens hebben samen een traject gestart waarbij met behulp van pilot projecten, onderzoek wordt gedaan naar de mogeijkheden op dit vlak. Bij deze eerste pilot staat het delen van kennis centraal. Het gaat om het erkennen en herkennen van de onveilige situaties op de specifieke bouwplaats. Door bottom up deze situaties zichtbaar te maken, komen hele concrete cases naar boven die het gesprek over veiligheid uitnodigen.

Resultaat
Tijdens de twee weken groeide de betrokkenheid van de bouwmedewerks, en daalde het aantal onveilige situaties. Een verlenging van de eerste pilot is in gang gezet. Indien u vragen heeft over dit project, neem dan contact met ons op.